Kā visā valstī, arī mūsu skolā mācības no 23.marta līdz 14. aprīlim notiks attālināti. 

Kamēr 7.- 11.klasēs rit projektu mēnesis, tikmēr 1.-6.klasēs notiek mācību priekšmetu olimpiādes. 6.02.  notika vizuālās mākslas olimpiāde “Radi rotājot”. Olimpiādē piedalījās skolēni no 1.-6.klasei. Skolēni tika rosināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās tehnikās.