Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim.

Saņemt un starot

Un dot. 

/O.Vācietis/

Rīgas Hanzas vidusskolas kolektīvs aicina savus skolēnus un viņu vecākus uz ZINĪBU DIENAS PASĀKUMU 3.SEPTEMBRĪ

Līdz plkst. 9:45 skolēni pulcējas klasēs;

Plkst. 10:00 svinīgs pasākums skolas pagalmā;

Plkst. 10:40 audzināšanas stunda klasē.

Pielikumā afiša.

Labs darbiņš, kas padarīts!

Šis mācību gads mums bijis ļoti ražens un veiksmīgs.  Lepojamies ar tiem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi mācību olimpiādēs. Paldies Rīgas Hanzas vidusskolas skolēniem un skolotājiem par iegūto 15.vietu valstī un 6.vietu Rīgā Lielo skolu grupā. Paldies visiem, kuri savu darbu un domu pielikuši rezultātu sasniegšanā!

Sakām paldies skolotājiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to arī mūsu skolēnu izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik pozitīvi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni ir mūsu skolas pedagogi. Skola lepojas ar augsti kvalificētiem un erudītiem skolotājiem, bez kuru palīdzības kvalitatīvs mācību darbs un tam sekojoši sasniegumi nebūtu iedomājami.

Novēlam panākumus skolēniem un darbaprieku skolotājiem, kuri rūpējas, lai viņu audzēkņi būtu veiksmīgi un konkurētspējīgi!

http://www.skolureitings.lv/?page_id=276

 

Informācija skolēniem un vecākiem par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 7.klasēs 2018./2019.m.g.

Skolas adrese: Rīga, Grostonas ielā 5

Tālr. 67378489 (kanceleja); 67373018 (mācību pārzine Elita Līce)

2018./19.mācību gadā Rīgas Hanzas vidusskolā papildus tiks uzņemti skolēni trīs dažāda profila 7. klasēs:

divas vispārizglītojošās klases, viena klase – ar sporta specializāciju (sadarbībā ar futbola skolu Metta).

Dokumentu (vecāku iesniegums un 6.klases liecība) pieņemšana no 2018.gada 1.jūnija.

 

Pretendentu reģistrācija uz pirmo klasi Rīgas Hanzas vidusskolā vasaras periodā nenotiks.

Pretendentu reģistrācija sāksies 6.septembrī no 9.00-11.00.