Informācija skolēniem un vecākiem par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 7.klasēs 2018./2019.m.g.

Skolas adrese: Rīga, Grostonas ielā 5

Tālr. 67378489 (kanceleja); 67373018 (mācību pārzine Elita Līce)

2018./19.mācību gadā Rīgas Hanzas vidusskolā papildus tiks uzņemti skolēni trīs dažāda profila 7. klasēs:

divas vispārizglītojošās klases, viena klase – ar sporta specializāciju (sadarbībā ar futbola skolu Metta).

Dokumentu (vecāku iesniegums un 6.klases liecība) pieņemšana no 2018.gada 1.jūnija.

 

Pretendentu reģistrācija uz pirmo klasi Rīgas Hanzas vidusskolā vasaras periodā nenotiks.

Pretendentu reģistrācija sāksies 6.septembrī no 9.00-11.00.

Saskaņā ar Kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Hanzas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās,  papildu iestājpārbaudījums uz 10.klasi notiks 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00 Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5.

Izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kurš ietver pamatizglītības satura jautājumus matemātikā un dabaszinībās (fizika, bioloģija). Izglītojamo uzņemšana skolā izvēlētajā izglītības programmā notiek atbilstoši iestājpārbaudījumu komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

Informācija par izglītības programmām skolas mājas lapā.

Pieteikšanās un reģistrācija eksāmenam līdz 18.jūnijam Rīgas Hanzas vidusskolas mājas lapā.

Lai pieteiktos iestājpārbaudījumam, reģistrēties, izmantojot saiti: https://docs.google.com/forms/d/10-Z5pe5Yljoo522VEkktrYm6P9v3h4V_unIXIf96fPo/edit?usp=sharing

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Skolēni, kuri jau nokārtojuši iestājpārbaudījumus aprīlī un ir iekļauti pretendentu uz 10.klasi sarakstā, dokumentus (vecāku iesniegumu un apliecību par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu) iesniedz 18.-19.jūnijā skolas kancelejā pl. 9.00-15.00

Tālrunis informācijai: 67373018

 

Mūsu skola Latvijas simtgades gadā var lepoties ar kuplo Lattelecom Riga maratons (20.05.2018.) skrējēju skaitu, šogad bijām 130, kopā ar aktīvākajiem skolotājiem!

Vislielāko skrējēju skaitu šogad pulcināja 4.a klase (17 dalībnieki), nākamās ar 11 skrējējiem katrā klasē ir 5.b un 6.b klases, tad ar 9 skrējējiem seko 6.a , 6.c un 8.a klases.