Iestājpārbaudījums matemātikā un dabaszinībās  2019.gada 31.maijā plkst.10.00:

Skolēnu pieteikšanās laiks iestājpārbaudījumu kārtošanai   vispārējās vidējās izglītības programmās no 1. maija līdz 28.maijam elektroniski vidusskolas  mājaslapā http://rhv.edu.lv/uznemsana/, pievienojot ieskenētu 1.semestra liecību.

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀBŪT PERSONU APLIECINOŠAM DOKUMENTAM (DERĪGA PASE VAI ID KARTE)

«Visa dzīve ir atmiņas, izņemot vienu tagadnes mirkli, kas paiet tik ātri, ka to knapi var paspēt noķert.» T.Viljams

15. februāra vakarā Rīgas Hanzas vidusskolas telpās pulcējās skolas skolotāji, skolēnu vecāki, lai piedalītos skolas 23.izlaiduma topošo absolventu Žetonu vakarā.  Piederības zīmi – Žetonu gredzenu, ar skolas simboliku, saņēma  12.a  klases skolēni, audzinātājs Ģirts Burgmanis un 12.b klases skolēni,  audzinātāja Ilze Sētiņa.

Žetonu vakars noritēja divās daļās. Svinīgajā daļa, kurā, Žetonu kavalierus, ieveda skolas absolventi, kas 11 gadus atpakaļ šos skolēnus ieveda skolā kā pirmklasniekus,

Februāra izskaņā nodibinājums Pieaugušie Bērni skolā aizsāka projektu “Fokuss”, kura mērķis ir radīt un īstenot aizraujošu, efektīvu un izzinošu neformālās izglītības programmu. Projekta ietvaros tiks īstenotas trīs galvenās aktivitātes – paneļdiskusija, apmācības un pasākuma organizēšana.
26.februārī skolā notika paneļdiskusija, ikvienam 7.-12.klašu skolēnam, kurš vēlējās tajā piedalīties. Tajā skolēni tika iepazīstināti ar dalībnieku skolas pieredzi un projekta norisi un iespējām. Paneļdiskusijā piedalījās Sanda Dejus improvizatore un SWH radio balss, Ģirts Raģelis fotogrāfs, Rihards Zeleznevs Rīgas Hanzas vidusskolas absolvents, aktieris mūziķis, Gatis Kondrāts "Street Warriors'' dibinātājs. Diskusiju vadīja Kaspars Brūvelis

01.03.2019. Ērgļos sākās Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls, piedaloties 1262 skolēniem no 139 skolām, kuri sacentās 13 individuālajās un komandu disciplīnās.

Mūsu skolas 8.b klases skolniece Helēna Ērenpreisa ieguva 3.vietu kalnu slēpošanā!

Apsveicam!