2015.gada vasaras periodā Rīgas Hanzas vidusskolā pretendenti uz 1.klasi netiks reģistrēti. Reģistrācija atsāksies 10.09.2015.

 

Uzņemšana 7. un 10. klasē 2015./2016.māc.g.

 

Uzņemšana 7. klasē

Rīgas Hanzas vidusskolā papildus tiks uzņemti skolēni trīs dažāda profila 7. klasēs:

divās vispārizglītojošās klasēs, vienā klasē – ar sporta specializāciju (sadarbībā ar futbola skolu Metta).

Precīzāku informāciju par uzņemšanu  un īstenotajām  izglītības programmām iespējams saņemt klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar mācību pārzini Elitu Līci (tel.nr. 67373018).

Uzņemšana 10. klasē

10.klasē skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc vidējā vērtējuma pamatizglītības apliecības sekmju izrakstā.

Dokumentu pieņemšana 12.VI – 17.VI (plkst.10.00-15.00)

Iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, dzimšanas apliecības, pases kopijas, medicīnas dokumenti (veidlapa nr.026/u, nr. 036/u), iesniegums (pielikumā).

Izglītības programmas:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011011)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (kods 31013011)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma (kods 31014011)

 

14.martā skolas improvizācijas teātra komanda ar līdzjutējiem pašā rīta agrumā devās uz Bausku, kurā notika Valsts turnīrs teātra sporta spēlēs. Turnīrs notika Bauskas bērnu un jauniešu centrā. Šis bijā kā pēdējais posms ceļā uz Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu svētkiem. Par komandas pretiniekiem bija izlozēti spēcīgie Madonas jaunieši.  Tika izspēlētas tādas spēles, kā - karstais punkts, komandas nosaukums, dīdžejs, aina ar maziņo un atdzīvojusies fotogrāfija.

Jau tradicionāli š.g. 11.martā skolā notika aerobikas konkurss. Tas notika 3 klašu grupās - 5.-6.klases, 7.-8.klases un 9.-12.klases. Konkursā klasēm bija jāveido 2 priekšnesumi - zēni rādīja iepriekš sagatavotu soļošanas programmu, savukārt, meitenes ar puišu atbalstu bija sagatavojušas aerobikas programmu. Pasākumu vadīja Artūrs Blažēvičs 12.klase un Elīza Vectirāne 12.a. klase.

Rezultātā: 5. – 6 . klašu grupā:

1.   vieta – 6.c ( 257 p.)

2.   vieta – 5.c ( 245 p.)