2016.gada 10.-14.oktobra norisināsies karjeras nedēļa "Es būšu... darba tirgū".

Skolas pasākumu plānu skatīt pielikumā.

Karjeras izglītības jautājumu koordinators: I.Gūtmane

3.A klases skolēns Sebastians Linde ar sasniegumiem un brīnišķīgu uzvaru 28.08.2016 Japānas karate čempionāta Lions cup pilna kontakta karate disciplīna Josui izcīnīja 1.vietu!

Sebastians bija vienīgais sportists no Latvijas savā 8 gadnieku vecuma kategorijā, kurā piedalījās 15 cīkstoņi. Pēc 4 sparingiem bez papildus minūtes finālā viņš ar godu izcīnīja pirmo vietu!

2016.gada 27.maijā notika gadskārtējais Rīgas vispārējās izglītības iestāžu sporta nominācijas pasākums, kurā sumināja galvaspilsētas izglītības iestāžu sporta organizatorus un skolotājus, labākās skolas par sasniegumiem Rīgas, Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane pasniedza balvu nominācijā “Par mūža ieguldījumu skolu sportā”.

Sākot ar šī gada septembri Rīgas Hanzas vidusskolā varēs apgūt jaunu profesionālās ievirzes mācību programmu - "Ievirze sporta pedagoga darbā". Jaunās programmas saturs ir īpaši paredzēts visiem tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar sporta vidi gan laukumā, gan ārpus tā. Programma izstrādāta sadarbojoties Rīgas Hanzas vidusskolai un Biedrībai "Futbola skola "METTA"". Katrs skolnieks, pabeidzot šo programmu būs apguvis nepieciešamās pamata iemaņas, lai pēc vidusskolas gaitām precīzāk varētu izvēlēties sev tuvāko studiju ceļu.

Programmas mērķis ir radīt priekšstatu un gūt ieskatu par sporta pedagoga un trenera darbu, sporta pasākuma organizatora un menedžmenta prasmēm. Tāpat programmas ietvaros tiks veicināta papildus padziļināta izpratni par savu treniņprocesu un sportisko aktivitāšu nozīmi.

Pabeidzot vidusskolu un minēto programmu iegūst:

Diplomu par vispārējās vidējās izglītības apguvi;

Sporta skolas absolventa diplomu;

Futbola tiesneša sertifikātu;

Futbola trenera C-LFF licenci;

Labākajiem apmaksātas studijas Latvijas Universitātē;

Prakses iespējas FS Metta, LFF, LFV, BK LU, Sportland, sporta pasākumos;

Pretendēt uz algotu darba vietu FS Metta kluba sistēmā.(http://fsmetta.lv/cms/news/show/1656)

Programmas saturs:

Pedagoģija, sporta teorija, sporta pasākumu organizēšana un vadīšana, pirmā palīdzība, veselīgs uzturs, publiskā runa, uzstāšanās, prezentācijas, tiesāšana, treniņu metodika, prakse sporta organizācijās, menedžments, futbola treniņu vadīšana, sporta organizācijas vadīšana, video analīze un montāža, testēšana, selekcija, sabiedriskās attiecības un komunikācija.

Uzņemšanas noteikumi:

9.klašu absolventi var pieteikties Rīgas Hanzas vidusskolā no plkst. 9:00 līdz 15:00 (vietu skaits ierobežots)

Piesakoties 10. klasē, jāiesniedz:

• Apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),

• Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu),
• Pases kopija (uzrādot oriģinālu),
• Šī mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu atzinības rakstu kopija (uzrādot oriģinālu),
• Iesniegums (uz skolas veidlapas).

Skatīt uzņemšanas noteikumus skolas mājas lapā  http://www.rhv.edu.lv/vecakiem/uznemsana-10klase vai zvanīt 26544377.