Galerijas

2012.gada 16.oktobris(raidijuma filmēšana)

 

piedalījās:Edgars Kroģeris 11.b, Jānis Zvaigzne 12.a, Patrīcija Dūmiņa 11.a, Luīze Endzele 12.b

2013.gada 14. marts.  Piedalījās

11.b klases skolēni: Edgars Kroģeris, Sendija Lūsiņa, Stefānija Usāne

12.a klases skolēni: Kārlis Avots, Jānis Zvaigzne, Ērika Avotiņa

Lapas