Informācija 10.klašu pretendentiem

Skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus un saņēmuši uzaicinājumu iestāties skolā (skat. uzņemto skolēnu sarakstu), tiek uzņemti skolā tikai pēc visu dokumentu iesniegšanas.

Dokumentu pieņemšana 14. un 17.jūnijā  10.00 – 16.00 (430.kabinets pamatskolas korpusā)

Iesniedzamie dokumenti:

  • Vecāku iesniegums (veidlapas paraugs skolas mājas lapā).
  • Apliecības par pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu.
  • Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu.
  • Medicīnas dokumenti (tie, kas ir pie skolas medmāsas).

Ja 2019.gada 17.jūnijā līdz plkst. 16.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus nebūs iesniedzis (vai savlaicīgi skolas oficiālajā e-pastā brīdinājis par to, ka norādītajā datumā nevar ierasties, bet vēlas mācīties skolā), piedāvājums tiks izteikts pretendentam ar statusu “kandidāts” iegūto punktu secībā.

 

Informācija par skolēna kodu (ja skolēns neatceras savu kodu) un uzņemšanu:

mācību pārzine Elita Līce

67373018, 29116280

Uzņemto skolēnu saraksts: