Jaunumi

Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvalde (RHV_SP) 2022.gada pavasarī devās uz apmācībām Siguldā, lai iepazītu projekta rakstīšanas pamatprincipus un ģenerētu idejas kopīga projekta rakstīšanā. Tika uzrakstīt projekts un tas guva apstiprinājumu.
Šajā mācību gadā septembrī un oktobrī RHV_SP īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projekta „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs” projektu Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101, lai stiprinātu pašpārvaldes kapacitāti un atpazīstamību.

Projekta ietvaros notiek aktīvs darbs pie stenda izveides, lai informētu skolēnus par pašpārvaldes īstenotajām aktivitātēm. 28.septembrī un 5.oktobrī notika aktivitāte “Vēlēšanas – atbildīga lēmumu pieņemšana”, kur 7.-11.klašu skolēni piedalījās sarunā ar bijušajiem skolēnu pašpārvalžu prezidentiem Patrīciju Paplavsku, Ralfu Pavloviču, Elizabeti Annu Vācieti un Karli Jonasu, lai sarunātos par viņu pieredzi un padomiem darbībai skolēnu pašpārvaldē, sagatavotos kandidēšanai skolēnu pašpārvaldes vēlēšanām un pieņemtu lēmumu par ko atdot savu balsi, balsojot 2022.gada skolēnu pašpārvaldes vēlēšanās.

Šīs tikšanās vainagojušās rezultātiem, jo savu dalību RHV_SP vēlēšanās pieteikušas 7 interešu grupas ar 47 kandidātiem.

Pirms vēlēšanām, projekta ietvaros, 10.oktobrī plkst. 14:20 skolas aktu zālē notiks debates “Milžu cīņas 2022”, kur kandidātiem būs jāaizstāv vēlēšanās piedāvātā programma un jāatbild uz skolēnu sagatavotiem jautājumiem. 

RHV_SP vēlēšanas notiks 12.oktobrī no plkst. 9:30 – 14:20. Par vēlēšanām skolēniem informācija tiks sūtīta e-klasē. 

Seko līdzi pašpārvaldes aktualitātēm RHV SP facebook un instagram kontos.

 

E-klases vēstulē informējām, ka stājoties spēkā Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, skolēnu vecākiem ar savu līdzmaksājumu  jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, slēdzot līgumu ar ēdinātāju. Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar skolēnu vecākiem elektronisku apstrādi ir izveidota platforma http://https://pusdienlaiks.lv/ , kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).
 
Līgums nav jāslēdz visiem 1.-4.klases skolēniem, 5.-12.klases skolēniem, kuri atbilst noteiktajām sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanai. 
 
Informācija par līguma slēgšanu ēdinātāja tīmekļa vietnē  https://www.daily.lv un izveidotajā platformā. 
 
Ja esat nolēmuši neslēgt līgumu  informējiet skolēna klases audzinātāju. 
 
Ja jums ir jautājumi par līgumu slēgšanas procesu, varat sazināties ar ēdinātāju -  e-pasts pusdienlaiks@daily.lv vai tālrunis 26113244 vai 26143437. 
 
Pielikumā (Noklikšķinot uz raksta nosaukuma, pielikums zem attēliem): 
 
1) Informācija par pusdienu procesa organizēšanu;
2) Informācija par līgumu slēgšanu;
3) Līguma forma, ja izvēlaties, to slēgt papīra formātā vai ar e-parakstu. 
 
 

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. “Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību laika posmā no 2022.gada februāra līdz 2022.gada maijam īstenoja projektu DZĪVOT ZAĻI!”, kura ietvaros 23 Rīgas Hanzas vidusskolas 8.klases jauniešiem bija iespēja piedalīties nodarbībās, lai veidotu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, pozitīvu pašvērtējumu, kā arī attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju m

Rīgas Hanzas vidusskolas audzēknes Madara Evelīna Ieviņa no 9.b klases un Lāsma Patrīcija Brasliņa 
no 10.b klases guvušas panākumsu Čehijas starptautiskajā bērnu mākslas konkursā izstādē LIDICE 2022, 
kas notiek 50. reizi. 
Madara Evelīna Ieviņa ieguva medaļu “Lidices roze” un Lāsma Patrīcija Brasliņa ieguva goda rakstu. 
Paldies par neatlaidību un uzņēmību, lai sasniegtu izcilus rezultātus!

Konkursa tēma MUZEJS. Konkursā piedalījās 573 darbi no Latvijas. Kopā tika iesūtīti 14527 darbi 
no 727 pasaules valstīm. 
Paldies skolotājai Unai Daukštei par skolēnu sagatavošanu konkursam!
 

Reģistrēšanās mācībām 10.klasē Rīgas Hanzas vidusskolā 2022./2023.m.g.

Piedāvājam mācības programmā "Humanitārās zinātnes un kultūra”, "Matemātika un dabaszinības" vai “Vispārizglītojošais”, kur varēsi atbilstoši programmai izvēlēties dažādus padziļinātos priekšmetus, apgūt specializēto priekšmetu, izstrādāt projekta darbu, veidot skolēnu mācību uzņēmumu, darboties skolēnu pašpārvaldē, improvizācijas teātrī , drāmas teātrī, korī, sportot un daudz citas lietas. Kā iestāties? 

Reģistrējies mācībām Rīgas Hanzas vidusskolas 10.klasē 2022./2023.m.g.  līdz 15.jūnijam (ieskaitot) , aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/ZidNLgSWAdbxL1T47
 
Pēc reģistrēšanās līdz 17.jūnijam, darba dienās no plkst 9:00 līdz 14:00 skolas 102.kabinetā,  iesniedz visus nepieciešamos dokumentus.  
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • vecāku iesniegums,

  • apliecības par pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu,

  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,

  • skolēna iestājpārbaudījuma koda lapiņas kopija, uzrādot oriģinālu,

  • skolēna medicīnas karte (tā, kas glabājas skolā pie medicīnas māsas).

Pretendentu saraksts (koda numuri) tiks publicēts skolas mājas lapā 16.jūnijā
 
Uzņemšanas kārtību un mācību programmas skati skolas mājas lapā sadaļā Skolas dokumenti.
 
 
Vēlies iepazīt skolu?  Dodies ekskursijā, apskatot video : https://www.youtube.com/watch?v=y58g0Ul_F8Q
 

Cik daudz gaismas uz ceļa, pa kuru mums jāiet…

Iesim saņemt un starot, un dot!

/O.Vācietis/

13.maijā 12.klasēm un 20.maijā 9.klasēm  skanēja pēdējais zvans uz pēdējo mācību stundu, kas bija klases stunda. 

12.klases tradicionāli devās pakaļ savai klases audzinātājai, devās tradicionālajā svētku gājienā apkārt skolai, baudīja 11. un 1. klašu skolēnu sagatavotu sveicienu skolas aktu zālē, piedalījās pēdējā klases stundā un par piemiņu iestādīja rozes skolas dārzā. skolas darzā un Savukārt 9.klašu skolēni, aktu zālē saņēma sveicienu no 8.klašu skolēniem, stādīja rozi skolas dārzā un piedalījās pēdējā klases stundā, pamatskolā.

Lai izdodas sasniegt mērķus eksāmenos!

Klašu audzinātājiem par sniegumu klases audzināšanā, 11., 1. un 12.klašu skolotājiem un skolēniem par sagatavotajiem sveicieniem.

 

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

 

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

 

Sagaidot Eiropas dienu par tradīciju kļuvusi Eiropas eksāmenu pildīšana. Gatavojoties Eiropas eksāmenam, skolēni veidoja durvju stendus un prezentācijas, kur prezentēja kādu no 27 Eiropas Savienības dalīvalstīm. Pēc tam pildot eksāmenu lika lietā savas zināšanas.

Rezultātā skola iekļuvusi aktīvāko skolu TOP 30 sarakstā, Roberts Zvaigzne no 6.b klases iekļuva aktīvāko Top 20 skolēnu sarakstā 4.-6.klašu grupā, Elizabete, no 5.a klases un Beatrise Sofija no 11.a klases labāko skolēnu izlozē ieguvušas balvas. 

Lepojamies ar visiem skolēniem, kuri piedalījās un skolotājiem, kuri sagatavo.

Lapas

スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー