Jaunumi

Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim.

Saņemt un starot

Un dot. 

/O.Vācietis/

Rīgas Hanzas vidusskolas kolektīvs aicina savus skolēnus un viņu vecākus uz ZINĪBU DIENAS PASĀKUMU 3.SEPTEMBRĪ

Līdz plkst. 9:45 skolēni pulcējas klasēs;

Plkst. 10:00 svinīgs pasākums skolas pagalmā;

Plkst. 10:40 audzināšanas stunda klasē.

Pielikumā afiša.

Labs darbiņš, kas padarīts!

Šis mācību gads mums bijis ļoti ražens un veiksmīgs.  Lepojamies ar tiem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi mācību olimpiādēs. Paldies Rīgas Hanzas vidusskolas skolēniem un skolotājiem par iegūto 15.vietu valstī un 6.vietu Rīgā Lielo skolu grupā. Paldies visiem, kuri savu darbu un domu pielikuši rezultātu sasniegšanā!

Sakām paldies skolotājiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to arī mūsu skolēnu izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik pozitīvi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni ir mūsu skolas pedagogi. Skola lepojas ar augsti kvalificētiem un erudītiem skolotājiem, bez kuru palīdzības kvalitatīvs mācību darbs un tam sekojoši sasniegumi nebūtu iedomājami.

Novēlam panākumus skolēniem un darbaprieku skolotājiem, kuri rūpējas, lai viņu audzēkņi būtu veiksmīgi un konkurētspējīgi!

http://www.skolureitings.lv/?page_id=276

 

Informācija skolēniem un vecākiem par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 7.klasēs 2018./2019.m.g.

Skolas adrese: Rīga, Grostonas ielā 5

Tālr. 67378489 (kanceleja); 67373018 (mācību pārzine Elita Līce)

2018./19.mācību gadā Rīgas Hanzas vidusskolā papildus tiks uzņemti skolēni trīs dažāda profila 7. klasēs:

divas vispārizglītojošās klases, viena klase – ar sporta specializāciju (sadarbībā ar futbola skolu Metta).

Dokumentu (vecāku iesniegums un 6.klases liecība) pieņemšana no 2018.gada 1.jūnija.

 

Pretendentu reģistrācija uz pirmo klasi Rīgas Hanzas vidusskolā vasaras periodā nenotiks.

Pretendentu reģistrācija sāksies 6.septembrī no 9.00-11.00.

Saskaņā ar Kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Hanzas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās,  papildu iestājpārbaudījums uz 10.klasi notiks 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00 Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5.

Izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kurš ietver pamatizglītības satura jautājumus matemātikā un dabaszinībās (fizika, bioloģija). Izglītojamo uzņemšana skolā izvēlētajā izglītības programmā notiek atbilstoši iestājpārbaudījumu komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

Informācija par izglītības programmām skolas mājas lapā.

Pieteikšanās un reģistrācija eksāmenam līdz 18.jūnijam Rīgas Hanzas vidusskolas mājas lapā.

Lai pieteiktos iestājpārbaudījumam, reģistrēties, izmantojot saiti: https://docs.google.com/forms/d/10-Z5pe5Yljoo522VEkktrYm6P9v3h4V_unIXIf96fPo/edit?usp=sharing

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Skolēni, kuri jau nokārtojuši iestājpārbaudījumus aprīlī un ir iekļauti pretendentu uz 10.klasi sarakstā, dokumentus (vecāku iesniegumu un apliecību par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu) iesniedz 18.-19.jūnijā skolas kancelejā pl. 9.00-15.00

Tālrunis informācijai: 67373018

 

Mūsu skola Latvijas simtgades gadā var lepoties ar kuplo Lattelecom Riga maratons (20.05.2018.) skrējēju skaitu, šogad bijām 130, kopā ar aktīvākajiem skolotājiem!

Vislielāko skrējēju skaitu šogad pulcināja 4.a klase (17 dalībnieki), nākamās ar 11 skrējējiem katrā klasē ir 5.b un 6.b klases, tad ar 9 skrējējiem seko 6.a , 6.c un 8.a klases.

17.maijā Grīziņkalnā notika skolu Ghetto basket 3x3 sacensības.

Mūsu skolu tajā pārstāvēt devās U14 grupas zēni.

Apakšgrupu spēlēs pieveicām  51.vsk, Teikas vsk. un 65.vsk, ceturtdaļfinālā sīvā cīņā uzvarējām RNDV 1 komandu, taču pusfinālā piekāpāmies Franču licejam un no 20 kamandu konkurences zēni ieguva augsto 4.vietu.

Apsveicam Tomu Nīmani, Adrianu Visocki  un Kristoferu Žīguru!

 

Paldies viņiem par skolas tēla popularizēšanu!

Lepojamies!

 

6.a klasei "Sporto visa klase" 4 gadu projekts ir noslēdzies!

Visa gada garumā piedalījāmies gan Tautas bumbas sacensībās, stafetēs un peldēšanas sacensībās. Tika veikti VFS testi 2 x gadā vērtējot vispārējos fiziskos rādītājus, ko skolēniem dod 4 sporta stundas nedēļā + peldēšana. Noslēguma pasākumā Jelgavas OC 16.maijā stafetēs ieguvām 5.vietu, tomēr kopvērtējumā saglabājot 2.vietu pēdējos 2 gadus, piekāpāmies vienīgi Jelgavas 4.vsk.

Ar to arī lepojamies!

Skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus un tiks uzņemti Rīgas Hanzas vidusskolas 10.klasē pēc visu dokumentu iesniegšanas jūnijā (18.-20.VI).

Iesniedzamie dokumenti: vecāku iesniegums, apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu), sekmju izraksta kopija (uzrādot priģinālu).

Ja skolēns neatceras savu koda numuru, informācija tiks sniegta pa telelefonu: 67373018

skat.pielik.

 

Mūsu skolas 10.-12.klašu zēnu komanda veiksmīgi aizvadījusi Rīgas skolēnu sporta spēles. Ļoti stiprā konkurencē izcīnot 2.vietu strītbolā.

Sportisks PALDIES puikām!!!

Komandā spēlēja:

Leonards Kļaviņš (10.b), Kristaps Žurakovskis un Ralfs Valcis (11.b) un Roberts Kartenko (12.b)

Sporta skolotājas Una un Gunita

 

Lapas