Jaunumi

28.09. RHV 8.-9.klašu zēnu futbola komanda izcīnīja 1. vietu Vidzemes priekšpilsētas futbola turnīrā. Zēni izcēlās ar lielu cīņassparu un sportisko izturību. Nospēlējot 4 spēles pēc kārtas un visās izcīnot pārliecinošas uzvaras. Milzīgs paldies zēniem un trenerim Andrejam. Nākošās spēles pavasarī, kad būs jācīnās jau Rīgas pilsētas futbola turnīrā. Turēsim īkšķus...

Sporta skolotājas Una un Gunita

22.09. Rīgas Hanzas vidusskolā notika Olimpiskā diena. Visi RHV skolēni plkst. 10.00 pulcējās skolas sporta laukumā uz kopīgo rīta rosmi. Pēc tam 4-5. klašu komanda aizstāvēja skolas godu stafetēs, bet 10.-11.klašu zēnu komanda spraigās cīnās piedalījās 3* 3 strītbolā. paldies visiem par piedalīšanos ;)

Rīgas Hanzas vidusskolas 6.-7.klašu zēnu futbola komanda izcīnīja 1.vietu Vidzemes priekšpilsētas futbola sacensībās.  Paldies puikām par cīņassparu un turēsim īkšķus Rīgas pilsētas finālsacensībās pavasarī. 

 

Sporta skolotājas

Rīgas Hanzas vidusskolas TDK "DAUGAVIŅA" no 1.08.-7.08.2017. piedalījās XII starptautiskā folkloras festivāla "Spotkanie Podlaskie" - Polijā - "Meeting of Podlasie".
Polijā laiks mūs lutināja ar siltumu. Uzstāšanās bija katru dienu - bija arī divi koncerti dienā. Ļoti iepatikāmies gan publikai, gan citu valstu dejotājiem. Uz vienas skatuves bijām kopā ar Baltkrieviju, Rumāniju, Turciju, Martikānu, Poliju. Festivāla hīts kļuva par Daugaviņas izpildīto fināla deju "Čību, čābu". Atgriezāmies mājās kā II vietas ieguvēji par ko ļoti, ļoti lepojamies.
Paldies organizatoriem par plašu ekskursiju un izklaižu iespēju no rītiem un vakār skaistās vietās koncerti. Redzējām Bialistokas Operu, bijām Akvaparkā, izbaudījām katamarānus pa ezeru, divos brīvdabas muzejos bijām - vienā no viņiem dejojām. Un gājieni, gājieni, gājieni -katra koncerta atklāšana sākās ar Pana Tadeusza Polonēzi, par ko visi bija pārsteigti jo Daugaviņa lepni Polonēzes solī kāpa uz skatuves.
 

1. Iznomājamais objekts.

1.1. Rīgas Hanzas vidusskola (turpmāk - Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Grostonas iela 5, ar kopējo platību 2 kv.m., 2 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas - karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi.

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkcijas klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena).

3.1. 17.50 EUR/kv.m. + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji.

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iezniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkt būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/ uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" 51.punkta prasībām. Iezniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/ uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi.

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana.

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāsiesniedz līdz 2017.gada 29.augusta plkst. 10.00 Rīgā, Grostonas iela 5, 101.kab., pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - "Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________ EUR/ kv.m. bez PVN mēnesī.".

 

7. Papildus informācija

7.1. Dainis Grantiņš, sporta kompleksa vadītājs, mob.t.: 29129100.

Rīgas Hanzas vidusskola

iznomāšanas komisija

Sestdien, 13. maijā, jau sesto gadu pēc kārtas Rakstniecības un mūzikas muzejs un tā draugi visā Latvijā aicināja svinēt Valsts valodas dienu. Svētki tika atzīmēti ar akciju "Valoda uz trotuāra", kā arī citiem pasākumiem muzejos, skolās, bibliotēkās un citos kultūras un izglītības centros.

Visi konkursa "Gardā kūka" dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem. Un kā dāvanu saņēma ekskursiju uz Baltijā lielāko 3D printētavu, kura atrodas tepat Rīgā.

Estētiskā cikla mācību priekšmetu metodiskās nedēļas ietvaros skolēni, izveidojot komandu no 2-3 cilvēkiem, varēja pieteikt dalību šajā pasākumā. Tā galvenais mērķis bija uz vietas izgatavot savu "Gardo kūku", produktus ne cepjot, ne vārot, ne citādāk termiski apstrādājot, un to estētiski skaisti noformējot.

Stingrā žūrija nākamajā dienā veica 7 kūku novērtēšanu un degustāciju. Un lūk rezultāti:

1. vieta - komanda "Glābējkomanda OREO" (8.c)

2. vieta - "Avenčikas" (6.b)

3. vieta - "Trīs sparkles" (5.a)

Mūsu skolai ir teju 20 gadus ilga draudzība ar Landgraf Ludwig Gymnasium Gießen Vācijā (http://www.llg-giessen.de/index.php?option=com_content&view=category&id=161&Itemid=616), ar kuru tikāmies arī šajā mācību gadā. Rudenī pie mums viesojās 13 vācu skolēni un 2 skolotāji, bet aprīlī mūsu skolēni un skolotāji devās atbildes vizītē.

Ļauj man Tevi māmulīt, Tavā dienā godināt, Paldies teikt par katru rītu, Kad nāc dienai modināt.
Tavi vārdi - silti vārdi, Ietin sirdi maigumā, Tavi vārdi - spēka vārdi, Palīdz dienu spraigumā.
Tavi vārdi - gudri vārdi, Liek mums augot padomāt, Tavi vārdi- spēka vārdi, Mūžam paliks padomā.
 
Par godu Mātes dienai katru gadu maija sākumā Rīgas Hanzas vidusskolas skolēni savām mammām dāvā krāšņu koncertu. Arī šogad 11.maijā skolas aktu zālē tika aizvadīts koncertuzvedums “Kaķēna raizes”. Koncertuzvedumā priecēja mūsu interešu izglītības kolektīvi: 1.klašu koris, 3-4.klašu koris, 3.-4.klašu ansamblis, zēnu koris, tautisko deju kolektīvs “Daugaviņa”, skolas teātris un 9.-12.klašu jauktā kora “Saulgrieži” pārstāvji. Kā arī , koncertuzveduma noslēgumā, īpašu pārsteigumu bija sarūpējuši sākumskolas skolotāji.
Paldies visiem skolotājiem, skolēniem par emocijām piesātinātu vakaru!
 

Lapas