Par skolēnu uzņemšanu 10.klasē Rīgas Hanzas vidusskolā 2019./2020. mācību gadā.

Iestājpārbaudījums matemātikā un dabaszinībās  2019.gada 31.maijā plkst.10.00:

Skolēnu pieteikšanās laiks iestājpārbaudījumu kārtošanai vispārējās vidējās izglītības programmās no 1. maija līdz 28.maijam elektroniski https://docs.google.com/forms/d/1a2j_y-yV3NXRk0WAfA8TRyF8-AzjBj6BwA2j7wZ...

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀBŪT PERSONU APLIECINOŠAM DOKUMENTAM (DERĪGA PASE VAI ID KARTE) un 1.semestra liecības kopija.

Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana 2019.gada 7.jūnijā.

Skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus un saņēmuši uzaicinājumu iestāties skolā, tiek uzņemti skolā tikai pēc visu dokumentu iesniegšanas.

 

Dokumentu pieņemšana 14.un 17.jūnijā  10.00 – 16.00

Iesniedzamie dokumenti:

  • Vecāku iesniegums (veidlapas paraugs skolas mājas lapā).
  • Apliecības par pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu.
  • Sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu.
  • Medicīnas dokumenti (tie, kas ir pie skolas medmāsas).

 

Ja 2019.gada 17.jūnijā līdz plkst. 16.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus nebūs iesniedzis (vai savlaicīgi skolas oficiālajā e-pastā brīdinājis par to, ka norādītajā datumā nevar ierasties, bet vēlas mācīties skolā), piedāvājums tiks izteikts pretendentam ar statusu “kandidāts” iegūto punktu secībā.