Administrācija

Skolas direktors:  Valdis Lapiņš

Direktora vietniece izglītības jautājumos (1.-6.klases): Maija Bērenfelde, tel. 67374819

Direktora vietniece izglītības jautājumos (7.-12.klases): Elita Līce, tel. 67373018

Direktora vietnieks ārpussklases darbā: Aleksandrs Lange, aleksl@inbox.lv

Direktora vietniece ārpussklases darbā: Sintija Samīte, tel. 67370585

Direktora vietniece: Ilze Sētiņa

Direktora vietniece: Maira Bluša

Direktora vietniece saimniecības darbā: Līga Kalašņikova, tel. 67379771

Lietvede: Maija Grantiņa, tel. 67378489