Atbalsta dienests

Psihologs: Maira Bluša

Sociālais pedagogs: Laila Šķudīte

Sociālais pedagogs: Zane Katrīne Kļaviņa

Speciālais pedagogs: Māra Sadovska

Logopēds: Laine Aigare