Atbalsta dienests

Psihologs: Maira Bluša

Sociālais pedagogs: Laila Šķudīte