Mācību programmas

1.-9. klasēs tiek realizēta pamatizglītības programma (kods: 21011111).

10.-12. klasēs tiek realizētas licencētas 4 virzienu izglītības programmas:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods: 31011011) - padziļināti apgūst angļu valodu, spēkā vidusskolas 11.un 12.klasē

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (kods: 31013011) - padziļināti apgūst matemātiku, spēkā vidusskolas 11. un 12.klasē

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods: 31014011) - padziļināti apgūst komerczinības vai sportu (futbols), spēkā vidusskolas 11.un 12.klasē

Vispārējā izglītības programma, virzienas  "Matemātika un dabaszinības" spēkā no 2020./2021.mācību gada 10.klasē. 

Vispārējā izglītības programma, virzienas  "Humantitārās zinātnes un kultūra" spēkā no 2020./2021.mācību gada 10.klasē. 

Vispārējā izglītības programma, virzienas  "Vispārizglītojošais" spēkā no 2020./2021.mācību gada 10.klasē. 

 

Mācību priekšmetu un stundu plānu iespējams aplūkot zemāk radzamajos datņu pielikumos

スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー