Skolotāji

Skolā strādā

Skolotājs

Priekšmets

Klašu grupa

Audzināmā klase

Telpa

Aigare Laine Logopēds 1.-6.klase   227
Aiše Marta Franču val. 6.-12.klase 7.b  
Aizupiete Gunita Sports 7.-12.klase 8.b Sp.h.
Andže - Jansone Liene Latviešu valoda 1.-6.klase   429
Apsīte Baiba Matemātika 1.-6.klase 3.c 226
Balanda Sanita Matemātika 7.-12.klase 9.a 329/328
Bauerniece Dace Sākumskola 1.-6.klase 1.c 206
Behmane Zane Vācu valoda 7.-12.klase 11.a 23H/ 27H
Bērenflede Maija Matemātika 1.-6.klase   223
Bluša Maira Psihologs      
Bočkāne-Lendzova Elena Angļu valoda 7.-12.klase   335
Bodniece Ilze Matemātika 1.-6.klase 1.a 226
Briede Agate Sākumskola 1.-6.klase 4.d 226
Būmane Ināra Vācu valoda 4.-12.klase   301
Burgmanis Ģirts Ģeogrāfija 7.-12.klase 12.a 330/ 127
Dāboliņa Ineta Sākumskola 1.-6.klase 2.b 221
Daukšte Una Kulturoloģija, vizuālā māksla 7.-12.klase 8.a 310/ 26H
Dmuhovska - Grava Edīte Dejas 1.-12.klase D  
Dumpe Maija Angļu val. 1.-6.klase 6.a 430
Erģe Marta Matemātika 7.-12.klase   328/ 309
Eriņa Agnese Sākumskola 1.-6.klase D 221
Ezerkalne Ravita Sākumskola 1.-6.klase   227
Filipenoka Agnese Pag.d.gr. 1.-6.klase    
Galvāne Zanda Mājturība 7.-12.klase   409/
Gluščuks Andrejs Sports (Metta) 7.-12.klase    
Grandberga Linda Sports 1.-6.klase   Sp.h.
Gruntmane Gita Sākumskola 1.-6.klase 3.a 201
Gulbis Toms Vēsture 7.-12.klase    
Jakovļeva Jeļena   1.-6.klase   201
Jansone Elīna   7.-12.kl. D Bibl.
Kaspars Gints Ķīmija 8.-12.klase   334
Kārkliņa Kristīne Krievu val. 6.-12.klase    
Kļosova Tīna Angļu valoda 7.-12.klase 10.a 325/ 335
Kuprijenko Nikolajs Krievu valoda 7.-12.klase   310
Kurme Madara Pag.d.gr. 1.-6.klase   201
Lange Aleksandrs Vēsture, soc.zinības 6.-12.klase 11.b 324/
Lapiņš Valdis Vēsture 6.-12.klase   102
Lapsa Jānis Vsk. koris      
Lapsa Andris Mājturība un tehnoloģ. 5.-9.klase 6.c  
Lao Daina Laviešu valoda 7.-12.klase   27H/338
Lazuhina Vanda Sākumskola 1.-6.klase 2.a 206
Liepiņa Inta Fizika 10.-12.klase   323/322
Liepiņa Una Sports 7.-12.klase 10.b Sp.h.
Liepniece Linda Latviešu val. 1.-6.klase   429
Līce Elita Latviešu valoda 7.-12.klase   104/105
Meire Inese Mūzika 7.-12.klase   439
Mihunova Viktorija Vācu val., psiholoģija 7.-12.klase 11.c 105/ 27H
Patmalniece Santa Latviešu val. 7.-12.klase    
Pātaga Daiga Latviešu valoda 7.-12.klase    
Prindule Diāna Peldēšana 1.-6.klase   peldb.
Rapa Renārs Angļu valoda 1.-6.klase   430
Rostoka Ieva Dabaszinības, sociālās zinības 1.-6.klase 1.b 226
Sadovska Māra Spec.pedagogs     115
Samīte Sintija Sākumskola 1.-6.klase   203
Sētiņa Ilze Ekonomika 7.-12.klase 12.b 330/127
Šeņavska Olita Angļu valoda 1.-6.klase 6.b 430
Šķirpāne Elīna Mūzika 1.-6.klase   437
Šķudīte Laila Soc.ped. 1.-12.kl.    
Šminiņa Liene Bioloģija, dabazinības 7.-12.klase 9.c 326/327
Šneidere Rūta Sākumskola 1.-6.klase   227
Štikāne Inta Matemātika 7.-9.klase    
Vanaga Guna Sākumskola 1.-6.klase 3.b  
Vilipsone Antra Mājturība, vizuālā m. 1.-6.klase D  
Vītoliņa Paula Angļu valoda 7.-12.klase 9.b 335/112