Vēsture

Skolas emblēma: 

 

 

Skolas karogs

Zilā krāsa simbolizē attāluma apvāršņu un nemitīgu izaugsmes garu. Baltā krāsa – tīrības un skaidrības krāsa, jeb citiem vārdiem sakot: „ Kā sniegi kalnu galotnēs, lai mūžam balti būtu mēs.” /J.Jaunsudrabiņš/

 

Vēsture: 

Rīgas Hanzas vidusskolas vēsture sākās 1992.gada 8.maijā, kad tika atļauts pārprofilēt bērnudārzu Grostonas ielā par skolu. Ar Latvijas Republikas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu Skolu valde nolemj direktora pienākumus uzticēt Valdim Lapiņam un atvērt skolu 1993.gada 1.septembrī. Šajā gadā skolas celtniecība vēl turpinās, bet skolā tiek uzņemti 108 pirmklasnieki un mācības sākas pagaidu telpās Rīgas 66.bērnudārzā.

1994.gada 24.maijā skolai tiek piešķirts Rīgas Hanzas vidusskolas nosaukums. Rīgas Hanzas vidusskola bija pirmā skola Rīgā, kur nosaukumā nebija skolas numura. Tā bija skolas direktora Valda Lapiņa ideja. 1994. gadā skolas direktors Lapiņš piedalījās izglītības darbinieku braucienā uz Dāniju. Viņš ievēroja un atzinīgi novērtēja to, ka katrai Dānijas skolai ir savs nosaukums, nevis numurs. Tāpēc pēc atgriešanās saviem kolēģiem izteica ideju, ka jaunajai skolai varētu dot Hanzas nosaukumu. Hanzas savienība bija tirgotāju savienība, kurai bija vajadzīgi gudri cilvēki, kas prata matemātiku, cienīja kultūru un tradīcijas, un, protams, zināja svešvalodas. Tāpēc mūsu skolā padziļināti tiek apgūtas komerczinības, svešvalodas, matemātika, tiek piešķirta liela nozīme kultūrai un tradīciju noturībai.

Skolas celtniecība vēl joprojām turpinājās, bet 1994.gada 1.septembrī tika atvērts pirmais mācību korpuss – tagadējais sākumskolas korpuss, kur mācības uzsāka 1.-10.klašu skolēni (četras 1.klases, pa divām –trim 2.-8.klasēm, viena 9.klase un trīs 10.klases).

1994.gada novembrī, decembrī tika nodoti ekspluatācijā vēl divi mācību korpusi, un visi skolēni (800) mācības turpina trijos korpusos. Tā kā celtniecība vēl turpinājās centrālajā korpusā, skolotāji pie skolēniem uz klasēm devās pa āru.

1995.gadā skolas celtniecība tika pabeigta, un 1995.gada 1.septembrī notiek tās oficiāla atklāšana, kurā piedalās toreizējais Valsts Prezidents G. Ulmanis. Skolu iesvēta mācītājs J.Vanags.

Skolai ir 4 korpusi, kas savienoti ar galerijām, - sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, centrālais korpuss, kurā atrodas administrācijas telpas, medicīniskais bloks, sporta zāle (kura tagad ir pārveidota par bibliotēku), datorklase, baseins. Katram korpusam bija sava ieeja un katrai klasei sava ģērbtuve. No 2012.gada 1.septembra skolai ir viena kopēja skolēnu ieeja un ģērbtuve centrālā vestibila pagraba stāvā.

2000.gadā skolai tiek piebūvēta Sporta halle, kurā atrodas sporta zāle, aerobikas zāle, trenažieru zāle, treneru un skolotāju darbistabas, četras mācību klases.

 

 Hronoloģija: 

1992.gada 8.maijā Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Tautas deputātu padome pieņem lēmumu nr.21/216, ar kuru atļauj pārprofilēt bērnudārzu Grostonas ielā par skolu.

1992.gada 4.novembrī ar  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas skolu valdes lēmumu nr. 17 atļauj atvērt skolu ar 1993.gada 1.septembri. Par direktoru ieceļ Valdi Lapiņu.

1993.gada 1.septembrī skola tiek atvērta pagaidu telpās Rīgas 66.bērnudārzā un Rīgas 49.bērnudārzā,  kurā darbu sāk 11 skolotāji un tiek uzņemti 108 skolēni.

1994.gada 24.maijā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tautas deputātu padomes Valdes lēmumu nr.442 skolai piešķir Rīgas Hanzas vidusskolas nosaukumu, kas ir pirmais skolas nosaukums Rīgā, kurā nav  numura.

1994.gada 1.septembrī tiek atvērts sākumskolas korpuss Grostonas ielā 5, kur mācības uzsāka 822 skolēni no 1.līdz 10.klasei

1994.gada oktobrī skola nopērk pirmo skolas autobusu Scania

1994.gada oktobra beigās mācību darbam tiek atvērts pamatskolas korpuss.

1994.gada 21.novembrī mācību darbam tiek atvērts arī vidusskolas korpuss.

1995.gada 23.februārī  iznāk pirmais Rīgas Hanzas vidusskolas skolas avīzes „ Hanzas avīze”  numurs.       

1995.gada 10.maijā skolotāju un skolēnu delegācija dodas pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā uz  Norvēģiju – Tornheimas ģimnāziju.

1995.gada 1.septembrī notiek skolas oficiālā atklāšana, kurā piedalās Latvijas valsts prezidents Guntis Ulmanis un Luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

1996. gadā tiek asfaltēta Grostonas iela posmā no Sporta ielas līdz skolai.

1997. gads septembrī pirmo reizi dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Dorf Mecklenburg Vācijā, sadarbība ar šo skolu turpinās vēl joprojām.

1999.gada martā notiek pirmā iepazīšanās vizīte Giesen Vācijā, pēc kura tiek nodibinātas ilgstoša sadarbība.

1997.gadā 21.jūnijā notiek pirmais 12.klašu izlaidums. Klašu audzinātājas: 12.a klasei Sandra Spilva, 12.b klasei Baiba Lapiņa, 12.c klasei Daina Lao. Skolu beidz 64 absolventi.

1997.gads iedibināta tradīcija veidot 12.klašu gadagrāmatu. Idejas autore Baiba Lapiņa

1997.gada 21. jūnijā skolai tiek uzdāvināts karogs un izveidota skolas emblēma

2000.gada 6.oktobrī atklāj Rīgas Hanzas vidusskolas sporta halli.

2006.gadā izveidota skolas mājas lapu www.rhv.edu.lv

2008.gadā svinīgi atklāj skolas muzeju.

2010.gada 22.septembrī atklāj skolas ēdnīcu, kura tika paplašināta un renovēta.

2011.gadā uzsākta sadarbība ar organizāciju International Student Identity Card Latvia.

2011.gada 1.sptembrī skolā tiek atvērta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma komerczinībās

2012.gada septembrī uzsākta dalība organizācijā Junior Achievemient Latvia

2012.gada 1. septembrī tiek atvērta jauna skolas garderobe skolas pagrabā.

2012.gads skolas bibliotēka tiek iekārtota mazās sporta zāles telpās.

2012.gada aprīlī jaunu skatu iegūst skolas mājas lapa.

2012.gada aprīlī ekspluatācijā tiek nodots skolas futbola stadions.

2013.gada 1. septembrī , sadarbībā ar futbola skolu"Metta", tiek atvērta futbola klase.

2017.gada 24.martā tiek atvērta skolas facebook lapa - https://www.facebook.com/RHvsk/

2017.gada vasarā izremontē pamatskolas korpusu.

2018.gadā jaunu izskatu iegūst sākumskolas korpuss.

2019.gadā pilnībā tiek izremontēta skolas svinību zāle.

2021.gadā jaunu izskatu iegūst vidusskolas korpuss. 

スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー