Pretendentu reģistrācija 1.kl.

Pretendentu reģistrācija uz 1.kl. atsāksies 05.09.2019.