Ārpusstundu aktivitātes

 

 

Valsts un pašvaldības tarificēto interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

Rīgas Hanzas vidusskola 2015./2016.

II semestrī

1. Mūzikas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Jauktais koris „Saulgrieži”

9. - 12. kl.

Inga Akmene

O. 14:30 – 17:30

C. 14:30 – 17:30

Aktu zāle

034

Bērnu koris

1. kl.

Elīna Šķirpāne

Elīna Lapsiņa

P. 13.00 -13.40

P.13.50 – 14.30

Aktu zāle

 

Vokālais ansamblis

1. – 2. kl.

Elīna Šķirpāne

 

T. 13.00 – 13.50

Pk.13.00 – 13.50

211.kab.

 

Bērnu koris

 

2. – 4. kl.

 

Elīna Lapsiņa

P. 14.40 – 16.05

O. 13.50 – 15.10

211.kab.

Vokālais

ansamblis

 

3. – 4. kl.

 

Elīna Lapsiņa

O. 8.10 – 8.50

Pk.8.10 – 8.50

     13.50 – 14.30

211.kab.

5. – 8. kl. meiteņu koris

5. – 8. kl.

Inese Meire

O.14:30 – 16:30

Pk. 14:30 – 16:30

034.kab.

 

Zēnu koris

2. - 6. kl.

Elīna Šķirpāne

 

T.7:50 – 9:10

Pk. 7:50 – 9:10

Aktu zāle

211.kab.

 

2.     Dejas mākslas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

 

Tautas dejas

 

1. – 2. kl.

Edīte Dmuhovska - Grava

T. 15.00 – 16.20

Pk. 13.50 – 15.10

 

 Aktu zāle

 

 

Tautas dejas

 

3. – 4. kl.

Edīte Dmuhovska - Grava

P. 13.50 – 15.10

C. 13.50 – 15.10

 

Aktu zāle

 

 

Tautas dejas

 

8. - 12.kl.

Edīte Dmuhovska - Grava

T. 16.20 - 17.00

Pk.. 16.30 - 17.10

Aktu zāle

 

3.     Teātra mākslas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Teātra pulciņš

1. – 2. kl.

Ilze Bodniece

C. 14.00 – 15.20

 

230.kab.

Teātra pulciņš

3. - 4. kl.

Liene Andže

P. 13.50 – 15.20

426.kab.

Teātra pulciņš

5. - 6. kl.

Linda Liepniece

P. 14.45 – 16.05

 

436.kab.

Improvizācijas teātris

7. - 12.kl.

Aleksandrs Lange

T. 15:20 – 17:20

C. 14:30 – 16:30

Aerobikas zāle

Aktu zāle

 

4. Vizuālās mākslas programma

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Zīmēšanas pulciņš

1. - 2. kl.

Antra Vilipsone

P. 14.00 – 15.20

428.kab.

Zīmēšanas pulciņš

3. - 4. kl.

Edīte Avana

C. 14.00 – 15.20

433.kab.

Zīmēšanas pulciņš

7. - 12.kl.

Una Daukšte

O.14.40 – 16:40

T. 14.40-16:40

337.kab

 

 

5. Lietišķās mākslas programma

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Rokdarbu p.

Papīru plastika

5. - 7. kl.

Dina Savdone

O. 13.50 – 15.15

T. 13.50 – 15.15

436. kab.

Rokdarbu p. „Fantāzija”

7. - 12.kl.

Zanda Galvāne

T.15.30-16:50

409.kab

Noform.p.

”Prasmīgās rokas”

 

7. - 12.kl.

 

Zanda Galvāne

C.15.30-16:50

P.15.30-16:50

409.kab

 

6.     Jaunatnes darba programma

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Skolas muzejs

7.-12.kl.

Elīna Jansone

O.15:45-16:25

C.15:45-16:25

Bibliotēka

 

7.     Literārās jaunrades programma

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Skolas avīze „Kokteilis”

10. - 12.kl.

Lauma Lāce

C.15:40 – 17:00

401.kab

 

8.     Sporta programmas

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

VFS

1. - 3. kl.

Linda Grandberga

T. 13.50 – 14.30

C. 8.10 – 8.50

sporta zāle

Sporta spēles

Volejbols (m.)

 

4. - 6. kl.

Linda Grandberga

P. 14.40 – 16.00

 

sporta zāle

Sporta spēles

Volejbols (z.)

 

4. - 6. kl.

Linda Grandberga

Pk. 14.40 – 16.00

 

sporta zāle

Sporta spēles

Florbols

5. - 6. kl.

Linda Grandberga

P. 14.00 – 14.40

Pk. 14.00 – 14.40

sporta zāle

 

Peldēšana

 

2. - 6. kl.

 

Dina Savdone

P. 9.10 – 9.50

    10.00 – 10.40

C. 8.20 – 9.00

     9.10 – 9.50

     11.00 – 11.50

     12.00 – 12.40

 

baseins

Volejbols      

9. - 12.kl.

Jana Bergmane

C. 14:40 -15:30

Sporta halle

Basketbols

9.- 12.kl.

Ģirts Burgmanis

O. 15:30 – 16:50

Sporta halle

Aerobika

7.-12.kl.

Ance Auziņa

Pk. 14:30 – 15:50

Aerobikas zāle