Ārpusstundu nodarbības

Rīgas Hanzas vidusskolas

Interešu izglītības nodarbību laiki

2019./2020. m. g.

I semestrī

 

N.p.k.

Pulciņa nosaukums/skolotājs

Klašu grupa

Skolotājs

Pirmā tikšanās reize

Nodarbību laiki

1.

Skolēnu pašpārvalde

7.-12.klase

Aleksandrs Lange

12.septembrī plkst. 11.10. 324.kab.

Pēc vēlēšanām

2.

5.-8.klašu koris

5.-8.klases

Sintija Kivle

12.septembrī  plkst. 15:30

438. kab

Ceturtdien, piektdien

Plkst. 15:30-16:10/ 438.kab

3.

9.-12.klašu koris „Saulgrieži”

9.-12.klases

Rolands Rāviņš

11.septembrī plkst.15.25

Skolas aktu zālē

Trešdienās

Trdienās (laiki tiks precizēti.

4.

Improvizācijas teātris

7.-12.klase

Aleksandrs Lange

19.septembrī plkst. 15.30

Aktu zālē

Ceturtdienās no plkst. 15.30

5.

Dramatiskais teātris

7.-12.klase

Marta Aiše

29.septembrī plkst. 15.30

Aktu zālē

Pirmdienās  plkst. 15:30-17:00

6.

Noformēšanas pulciņš

7.-12.klase

Daiga Pātaga

Informācija pie skolotājas

 

7.

Mākslas pulciņš

7.-12.klase

Una Daukšte

10.septembrī 20H telpā,

plkst. 11.10 un 12.20 

Būs zināmi pēc tikšanās

9.

Volejbols

9.-12.klase

Gunita Aizupiete

10.septembrī plkst.15.30

Otrdienās, trešdienās

15.30 – 16.50

10.

Skolas avīze – literārais klubs

7.-12.klase

Daiga Pātaga

Informācija pie skolotājas

 

11. 

Skolas muzejs

7.-12.klase

Elīna Jansone

19.septembrī

Ceturtdiena plkst. 14.45-15.25/ bibliotēkā

12.

Basketbols

9.-12.klase

Edijs Šlesers

Informācija pie skolotāja

 

13.

Skolēnu mācību uzņēmums

7.-12.klase

Aleksandrs Lange

Informācija pie skolotāja