Ārpusstundu nodarbības

Rīgas Hanzas vidusskolas

Interešu izglītības nodarbību laiki

2018./2019. m. g.

I semestrī

  1. Mūzikas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Bērnu koris

1. kl.

Elīna Varsegova

P.13.40 -14.20

Aktu zāle

Vokālais ansamblis

1. – 2. kl.

Elīna  Varsegova

 

Pk. 12.50 – 14.20

211.kab.

 

Bērnu koris

 

3. – 4. kl.

Ronalds Rāviņš

 

P. 8.00 – 8.40

T. 8.00 – 8.40

Pk. 14.20 – 15.40

211.kab.

Vokālais

ansamblis

 

3. – 4. kl.

Ronalds Rāviņš

 

T. 12.20 – 12.50

Pk. 12.20 - 12.50

211.kab.

Zēnu koris

2. - 6. kl.

Elīna  Varsegova

T. 8.00 – 8.40

T. 14.30 – 15.10

C. 13.40 – 14.20

14.30 – 15.10

438. kab.

5. – 8. kl. meiteņu koris

5. – 8. kl.

Inese Meire

C. 14.45-16.15

Pk.14.45-16.15

Aktu zāle

438.kab.

Jauktais koris „Saulgrieži”

9. - 12. kl.

Jānis Lapsa

T. 15:30 – 18:10

C. 11:10 – 11:40

12:20 – 12:50

15:30 – 17:10

Aktu zāle

Aktu zāle

Aktu zāle

438.kab.

2. Dejas mākslas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

 

Tautas dejas

1. – 2. kl.

 

Ilze Dzene

P. 14.45 – 15.20

T. 13.40 – 15.25

C. 13.40 – 14.20

 

Aktu zāle

 

Tautas dejas

 

3. - 6. kl.

Edīte Dmuhovska - Grava

O. 14.45 – 16.05

C. 14.45 – 16.05

Aktu zāle

Aerobikas zāle

3. Teātra mākslas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena , laiks

Vieta

Teātra pulciņš

1. – 2. kl.

Ilze Bodniece

C. 14.40 – 15.25

15.30 – 16.10

231.kab.

Teātra pulciņš

3. - 4. kl.

Liene Andže - Jansone

P. 13.40 – 14.20

426.kab.

Teātra pulciņš

5. - 6. kl.

Linda Liepniece

Pk. 14.20 – 15.00

 

436.kab.

Improvizācijas teātris

7. - 12.kl.

Aleksandrs Lange

P. 15:20 – 17:20

C. 15:20 – 17:20

Aktu zāle

Bibliotēka

4. Vizuālās mākslas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Zīmēšanas pulciņš

1. - 3. kl.

Ravita Ezerkalne

T. 13.40 – 14.20

     14.40 – 15.15

231.kab.

Zīmēšanas pulciņš

4. - 6. kl.

Ravita Ezerkalne

Pk. 13.40 -15.20

403.kab.

Zīmēšanas pulciņš

7. - 12.kl.

Una Daukšte

O.14.50 – 16:50

Pk. 14.50-16:50

26.halle

Rakstīšana un noformēšana

4.– 6. kl.

Olita Šeņavska

T. 13.40 – 15.00

C. 14.50 – 15.30

425. kab

5. Sporta programmas

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

VFS

1. - 3. kl.

Linda Grandberga

Pk. 8.00 – 8.40

13.40 – 14.20

sporta zāle

Sporta spēles

Volejbols (m.)

 

4. - 6. kl.

Linda Grandberga

P. 13.40 – 14.20

T. 14.45 – 15.25

sporta zāle

Sporta spēles

Volejbols (z.)

 

4. - 6. kl.

Linda Grandberga

P. 14.45 – 15.25

15.30 – 16.10

sporta zāle

Sporta spēles

Florbols

5. - 6. kl.

Dinija Gātere

T. 14.45 – 15.25

Pk. 13.40 -14.20

sporta zāle

Peldēšana

  1. – 4.kl.

Dinija Gātere

P. 8.00 – 8.40

O. 8.00 – 8.40

13.40 – 14.20

T. 8.00 – 8.40

12.50 – 13.30

13.40 – 14.20

 

Baseins

Volejbols

9. - 12.kl.

Gunita Aizupiete

O. 14:50 -16:10

P. 14:50 -16:10

Sporta halle

Basketbols

9.- 12.kl.

Edijs Šliseris

O. 15:30 – 16:50

Sporta halle

6. Lietišķās mākslas programma

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Keramika

1. kl.

Vanda Lazuhina

T. 15.00 – 16.20

 

204. kab.

Keramika

2.-3. kl.

Vanda Lazuhina

P. 13.30 – 15.00

 

204. kab.

Datorika

 

5.– 6. kl.

Agate Cipule

C. 14.30 – 16.30

402.kab.

Noformēšanas pulciņš

7. - 12.kl.

Daiga Pātaga

T. 15:30 – 17:30

338.kab.

Rokdarbu pulciņš

 

7. - 12.kl.

Kristīne Kārkliņa

Pr. 15:30 – 16:10

T. 15:30 – 16:10

409.kab.

7. Jaunatnes darba programma

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Skolas muzejs

7.-12.kl.

Toms Gulbis

Pr.15:30 -16:50

324.kab.

8. Literārās jaunrades programma

 

Interešu grupa

Klase

Vadītājs

Diena, laiks

Vieta

Žurnālistikas pulciņš

10. - 12.kl.

Daiga Pātaga

O. 15.30-17.30

338.kab.