Karjeras centrs

Katram cilvēkam ir tikai vienas pašas dzīves laiks. Jo ātrāk kāds atrod to vietu, no kuras viņš var sākt priecāties par savu dzīvi, jo vairāk tam tiek no visa tā, ko viņš no dzīves vēlas (Jānis Klīdzējs).

 

Nāc uz karjeras centru!

Izzini sevi! Izzini savas iespējas!

Veido jēgpilnus pamatus savai studiju, darba un privātajai dzīvei!

 

Karjeras centrs atrodas skolas bibliotēkā.

_________________________________________________________________________________________________________________

Karjeras centrā iespējams:

  • iegūt informāciju;
  • saņemt konsultācijas, ieteikumus un padomus;
  • novērtēt savu veiktspēju;
  • noskaidrot savas intereses;
  • pilnveidot savas karjeras un veikstpējas vadības prasmes;
  • saņemt atbalstu projektu sagatavošanā un vadīšanā;
  • saņemt atbalstu ZPD darbu sagatavošanā, vadīšanā, rezenzēšanā.

________________________________________________________________________________________________________________

Karjeras centru vada karjeras konsultante un pedagoģe

Ligita Landzmane

________________________________________________________________________________________________________________

Karjeras konsultācijas notiek pirmdienās un trešdienās (pēc mācību stundām).

Uz konsultācijām iepriekš jāpiesakās (jārezervē laiks).

________________________________________________________________________________________________________________

Saziņa ar karjeras konsultanti:

________________________________________________________________________________________________________________

Karjeras konsultantes darba plāns