Skolas pasākumu plāns

Rīgas Hanzas vidusskolas

pasākumu plāns

I ceturksnim

Dat.

AKTIVITĀTE

Atbildīgais

1.-4. septembris

 

Interešu izglītības-pulciņu izvēles nedēļa

Kolektīvu vadītāji

01.

Zinību diena

A.Lange, A.Eriņa

02.

Adaptācijas diena

Klašu audz.

03.

MOT nodarbības 7. a un 7. c klasei

L.Šķudīte

04.

MOT nodarbības 7. c un 7.d klasei

L.Šķudīte

10.klašu saliedēšanās pārgājiens Tīrļpurvā

A.Lange

7.-11.septembris

 

Interešu izglītības-pulciņu izvēles nedēļa

Kolektīvu vadītāji

Klašu vecāku sanāksmes-atbilstoši klases audzinātāja/as noteiktajam laikam

Klašu audz.

07.

MOT nodarbības 7.a un 7.c  klasei

L.Šķudīte

08.

Starptautiskā rakstpratības diena

A.Eriņa

RHV skolēnu pašpārvaldes sanāksme

A.Lange, P.Paplavska

09.

 

 

10.

MOT nodarbības 7.b un 7.d  klasei

L.Šķudīte

11.

11.klašu tikšanās ar rakstnieci S.Ratnieci

 

14.-18.septembris

 

Interešu izglītības-pulciņu izvēles nedēļa

Kolektīvu vadītāji

Klašu vecāku sanāksmes-atbilstoši klases audzinātāja/as noteiktajam laikam

Klašu audz.

Dejas dienu konkurss 14. līdz 23.septembrim 7.-12.klasēm

A.Lange, L.Trijēce

14.

 

 

15.

RHV skolēnu pašpārvaldes sanāksme

A.Lange, P.Paplavska

16.

 

 

17.

Attālinātā mācību diena 7.-12.klasēs

E.Līce

18.

7.b  klasei ekskursija

A.Stankēviča

Olimpiskā diena

U.Liepiņa. G.Aizupiete

Attālinātā mācību diena 7.-12.klasēs

E.Līce

21.-25.septembris

 

Interešu izglītības-pulciņu izvēles nedēļa

Kolektīvu vadītāji

21.

MOT nodarbības 7.b klasei

L.Šķudīte

22.

MOT nodarbības 7.c klasei

L.Šķudīte

7.d klasei ekskursija

G.Aizupiete

23.

Ekskursiju diena 1.-6.klasēs

A.Eriņa

8.b klasei ekskursija

I.Sētiņa

Nodarbība “Rīgas Biržas” 3.b un 3.c klasei -  Latvijas skolas soma

A.Lange, D.Bauerniece

24.

 

 

25.

MOT nodarbības 7.d klasei

L.Šķudīte

28.septembris – 2.oktobris

 

28.

MOT nodarbības 7.a klasei

L.Šķudīte

12.b klasei ekskursija

U.Liepiņa

29.

Miķeļi 1.-6.klasēs

A.Eriņa

RHV skolēnu pašpārvaldes sanāksme

A.Lange, P.Paplavska

Vecāku dome

S.Veržune

30.

Rudentiņš bagāts vīrs 1.-6.klasēm

A.Eriņa

11. a klasei ekskursija

S.Balanda

01.

11. a klasei ekskursija

S.Balanda

10.a klasei nodarbība  "Rīgas sakrālais mantojums"- Latvijas skolas soma

A.Lange. T.Gulbis

02.

Skolotāju diena

A.Lange, A.Eriņa

5.-9.oktobris

 

Labo darbu nedēļa

A.Lange, Klašu audz.

05.

12.a klasei ekskursija

T.Kļosova

06.

 

 

07.

Attālinātā mācību diena 7.-12.klasēs

E.Līce

08.

9.a klases Latvijas DJ skolas apmeklējums – Latvijas skolas soma

Leļļu teātris  1. un 2.klasēm “Zivs cepure” – Latvijas skolas soma

A.Lange, A.Eriņa

Attālinātā mācību diena 7.-12.klasēs

E.Līce

09.

RHV skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

A.Lange, P.Paplavska

12.-16.oktobris

 

12.

9.a klasei ekskursija

N.Kuprijenko

13.

9.c klasei ekskursija

E.Bočkāne - lendzova

14.

8.a klasei ekskursija

L.Trijēce

15.

9.b klasei ekskursija

U.Liepiņa

16.

Sanitārā diena klasēs

Klašu audz.

Lekcija diskusija par dzīves prasmju un ģimenes vērtību stiprināšanu 8.,9.12.klasei.

L.Šķudīte

19.-23.oktobris RUDENS BRĪVLAIKS