Darba plāns

Aktivitāte

Mēnesis

Norises vieta, laiks

Organizators

 

Novembris

 

 

Aptauja par skolēnu interesēm skolas vides uzlabošanai

 Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

Uzvedības noteikumu ēdnīcā izstrāde

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēdes

Katru nedēļu pirmdienās Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Dokumentālā filma skolēniem

 

RHV SP Ārpusklases departaments

Sākt meklēt iespējas WiFi ieviešanai skolas bibliotēkā

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Saimniecības departaments

Skolēnu pašpārvaldes tēla veidošana

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sabiedrisko attiecību departaments

Erudīcijas konkurss

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē

RHV SP Ārpusklases departaments

SP kino pēcpusdiena

Rīgas Hanzas vidusskolas 105. kabinetā plkst. 16.00

RHV SP Ārpusklases departaments

 

Decembris

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēde

Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinets plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Labdarības akcija

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sociālais departaments

Labo darbu nedēļa

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sociālais departaments

Ziemassvētku pasākums 7. un 8. klasēm

 Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē

RHV SP Ārpusklases departaments

Vidusskolas balle

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē

RHV SP Ārpusklases departaments

Ziemassvētku stafete skolēniem

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

Aptauja skolēniem par pirmajā semestrī notikušajiem pasākumiem

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

 

Janvāris

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēde

Katru nedēļu pirmdienās Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

RHV Skolēnu pašpārvaldes tēla veidošana

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sabiedrisko attiec

Tematiskā pēcpusdiena

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē

RHV SP Izglītības departaments

Sākt aktualizēt jautājumu par aerobikas noteikumu papildināšanu

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

Omulības nedēļa

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Ārpusklases departaments

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītie pasākumi

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

 

Februāris

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēdes

Katru nedēļu pirmdienās Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Tematiskā pēcpusdiena

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zāle

RHV SP Izglītības departaments

Valentīndienas fotostūrīša ierīkošana

Rīgas Hanzas vidusskolas bibliotēka

RHV SP Ārpusklases departaments

Valentīndienas pasta kastītes izveidošana un novietošana skolā

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Ārpusklases departaments

Valentīndienai veltītie pasākumi

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Ārpusklases departaments

Sporta diena 5.-9. klasēm

Rīgas Hanzas vidusskolas sporta halle

RHV SP Sporta departaments

 

 

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēdes

Marts

Katru nedēļu pirmdienās Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Izstāde ‘’ Mans mīlulis’’

Rīgas Hanzas vidusskolas bibliotēkā

RHV SP Ārpusklases departaments

Klašu noformējuma konkurss

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Saimnieciskais departaments

Volejbola sacensības starp klasēm

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sporta departaments

Rīgas SP prezidentu radošās darbnīcas

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sabiedrisko attiecību departaments

Tematiskā pēcpusdiena

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zāle

RHV SP Izglītības departaments

 

Aprīlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēdes

Katru nedēļu pirmdienās Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Joku mēnesim veltītās avīzes izveidošana

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

Tematiskā pēcpusdiena

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zāle

RHV SP Izglītības departaments

Lielā talka Starptautiskās Zemes dienas ietvaros

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Saimnieciskais departaments

Talantu konkurss

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zāle

RHV SP Ārpusklases departaments

 

Maijs

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēdes

Katru nedēļu pirmdienās Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Tematiskā pēcpusdiena

Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zāle

RHV SP Izglītības departaments

Sanitārā nedēļa

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Saimnieciskais departaments

Sporta diena

Rīgas Hanzas vidusskolas sporta halle

RHV SP Sporta departaments

4. maija pasākums

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Ārpusklases departaments

Mācību gada noslēguma pasākums

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

 

Septembris

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes tēla veidošana

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Sabiedrisko attiecību departaments

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēde

Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Dzejas dienām veltīts pasākums

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

 

Oktobris

 

 

RHV Skolēnu pašpārvaldes sēde

Rīgas Hanzas vidusskolas 123. kabinetā plkst. 15.30

RHV Skolēnu pašpārvalde

Skolotāju dienas pasākums

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV Skolēnu pašpārvalde

Skolotāju dienas pastiņa ierīkošana

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Ārpusklases departaments

Jaunās SP apmācības

Rīgas Hanzas vidusskola

RHV SP Prezidente, viceprezidentes un departamentu pārstāvji