Diagnosticējošie darbi

2020./2021. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:

 

6.klase

DD Latviešu valodā

 

6.klase

DD Matemātikā

 

6.klase

DD Dabaszinībās

 

 

 

 

3.klase

DD Latviešu valodā

 

3.klase

DD Matemātikā

 

 

 

 

11.klase

DD fizikā vai ķīmijā