Diagnosticējošie darbi

Pamatojoties uz 17.12.2013. MK noteikumiem Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība" un uz 03.05.2016. MK noteikumiem Nr.269 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā", nosaku 3., 6.klašu diagnosticējošo darbu vadītājus un organizēšanas kārtību:

1. Diagnosticējošo darbu 3., 6. klasēm rakstu daļas notiek:

 

Priekšmets

Klase

Telpa

Laiks

Vadītājs

Labotājs

22.02.17.

Latviešu

valoda

6.a

6.b

6.c

426.

431.

436.

10.00-12.00

A.Vilipsone

E.Šķirpāne

U.Daukšte

L.Andže-Jansone

L.Liepniece

28.02.16.

Matemātika

6.a

6.b

6.c

426.

431.

436.

10.00-12.00

M.Dumpe

L.Grandberga K.Kaula

I.Bodniece

B.Apsīte

07.03.17.

Dabas zinības

6.a

6.b

6.c

426.

431.

436.

10.00-12.00

M.Dumpe

A.Vilipsone

K.Kaula

I.Rostoka

G.Gruntmane

23.02.17.

Latviešu

valoda

3.a

3.b

3.c

3.d

204.

222.

405.

224.

10.00-12.00

S.Samīte

O.Šeņavska

J.Jakovļeva

 

R.Rapa

 

 

S.Samīte

D.Bauerniece

A.Briede

01.03.17.

Matemātika

3.a

3.b

3.c

3.d

204.

222.

405.

224.

10.00-12.00

R.Rapa

P.Stepītis

 

J.Jakovļeva

L. Andže Jansone

 

I.Bodniece

D.Bauerniece

A.Briede

 

2. Diagnosticējošo darbu 3., 6. klasēm mutvārdu daļas notiek:

 

Priekšmets

Klase

Telpa

Laiks

Vadītājs

Labotājs

05.01.17.-

23.02.17.

Latviešu

valoda

3.a

3.b

3.c

3.d

204.

222.

405.

224.

Mācību stundu laikā

S.Samīte

I.Rostoka

A.Lubiņa

R.Šneidere

 

05.01.15.-18.02.15.

Latviešu valoda

6.a

6.b

6.c

426.

431.

436.

Mācību stundu laikā

L.Andže-Jansone

L.Andže-Jansone

L.Liepniece