Uzņemšana 10.klasē

Informācija par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 10. klasē 2022./2023.m.g.

 

Aicinām mācīties Rīgas Hanzas vidusskolā!

  • Lai iestātos Rīgas Hanzas vidusskolā, būs jākārto vienots Rīgas skolu iestājpārbaudījums matemātikā un angļu valodā.
  • Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10.klasi notiks 3.jūnijā.
  • Reģistrēties iestājpārbaudījumam varēs elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē, aizpildot reģistrēšanās anketu https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam . Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiek uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem un tiek slēgta četras dienas pirms iestājpārbaudījumiem.
  • Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties skolu, kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.
  • Apvienotie kombinētie iestājpārbaudījumi tiek organizēti rakstveidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiem ir divas daļas. Katra no daļām ietver viena pamatizglītības mācību priekšmeta apgūstamo saturu. Šogad tā ir angļu valoda un matemātika.
  • Iestājpārbaudījumu rezultāti ir pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas Hanzas vidusskolā saskaņā ar  iekšējo noteikumu prasībām.
  • Iestājpārbaudījumu rezultātus paziņo piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem, izliekot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv

Kas mainīsies mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

             • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);

             • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;

             • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;

             • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;

             • kārtosi valsts pārbaudes darbus:

             • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

             • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);

            • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

            • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

Rīgas Hanzas vidusskolā piedāvajam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

  1. Virzienu “Humanitārās zinātnes un kultūra”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, vēstures un sociālās zinātnes, kultūras un mākslas apguvi.
  2. Virzienu “Matemātika un dabaszinības”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas vai bioloģijas apguvi.

Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Teātris un drāma”, “Uzņēmējdarbības pamati”, “Kompleksie skaitļi”, “Digitālais dizains”, “Franču valoda”.

 

 

 

 

 

Seko informācijai arī https://www.facebook.com/RHvsk

スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー