Uzņemšana 7.klasē

Informācija skolēniem un vecākiem par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 7.klasēs 2018./2019.m.g.

Skolas adrese: Rīga, Grostonas ielā 5

Tālr. 67378489 (kanceleja); 67373018 (mācību pārzine Elita Līce)

6.klašu skolēnu vecāku sanāksme skolas bibliotēkā

2018.gada 27.martā plkst.18.00

2018./19.mācību gadā Rīgas Hanzas vidusskolā papildus tiks uzņemti skolēni trīs dažāda profila 7. klasēs:

divas vispārizglītojošās klases, viena klase – ar sporta specializāciju (sadarbībā ar futbola skolu Metta).

Dokumentu (vecāku iesniegums un 6.klases liecība) pieņemšana no 2018.gada 1.jūnija.

Rīgas Hanzas vidusskolas mācību plāns 7.-9.klasei

       

Izglītības jomas un mācību priekšmeti

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodas

 

 

 

Latviešu valoda

3

3

3

Angļu valoda

3

3

3

Vācu valoda

2

2

2

Krievu valoda

2

2

2

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 

 

 

Matemātika

6

5

5

Informātika

1

 

 

Bioloģija

2

2

2

Fizika

 

2

2

Ķīmija

 

2

2

Ģeogrāfija

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

 

 

 

Latvijas vēsture

1

1

1

Pasaules vēsture

1

1

1

Sociālās zinības

1

1

1

Mājturība un tehnoloģijas

2

2

2

Sports

2

2

2

Mākslas

 

 

 

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

32

34

34