Informācija skolēniem, kas konkursa rezultātā ieteikti uzņemšanai Rīgas Hanzas vidusskolas 10.klasē

  1. Līdz 21.jūnijam uz skolas e-pastu hvs@riga.lv jāatsūta apstiprinājums, ka mācībām vidusskolā izvēlēta Rīgas Hanzas vidusskola. Ja līdz 21.jūnija plkst.15.00 netiks saņemts apstiprinājums, vieta tiks nodrošināta nākamajam pretendentam ar augstāko punktu skaitu.
  2. Skolēniem, kas ieteikti uzņemšanai Rīgas Hanzas vidusskolā, jāaizpilda skolēna ziņu karte (skolas mājas lapas sadaļā "Nāc mācīties - Uzņemšana 10.klasē") un kopā ar apstiprinājumu jāatsūta uz skolas e-pastu hvs@riga.lvTiks uzņemti Rīgas Hanzas vidusskolā pēc visu dokumentu iesniegšanas   Kandidāti
114-1803   140-4061
113-1757   140-4001
140-4008   113-1722
113-1740   151-5544
114-1806   146-4533
140-4020   140-4046
138-3733   140-4062
121-2356   140-4044
140-4041   140-4059
140-4035   140-4039
140-4009   128-2953
140-4058   140-4004
139-3887   140-4069
139-3961   140-4078
147-4597   140-4063
121-2294   117-1996
140-4025   151-5436
108-1446   118-2118
121-2348   121-2320
154-5756   121-2333
151-5468   146-4524
147-4606   102-1081
114-1804   140-4005
140-4011   140-4077
140-4013   140-4068
121-2308   140-4045
121-2322   140-1033
113-1734   140-4064
121-2288   140-4042
140-4012   138-3670
121-2357   139-39.4
141-4136   102-1081
124-2643    
138-3686    
133-3282    
128-2967    
121-2273    
138-3677    
147-4564    
121-2254    
144-4307    
107-1378    
143-4294    
121-2303    
140-4055    
140-4050    
114-1783    
140-4032    
140-4024    
123-2558    
140-4016    
140-4060    
140-4053    
123-2500    
143-4192    
147-4565    
147-4609    
140-4021    
140-4006    
140-4070    
140-4003    
140-4038    
140-4015    
154-5755    
140-4014    
140-4047    
138-3764    
139-3959    
124-2636    
140-4023    
144-4383    
151-5545    
111-1599    
121-2337    
123-2514    
140-4043    
124-2701    
138-3774    
154-5753    
140-4017    
121-2358    
140-4048    
140-4057    
139-3890    
136-3501    
147-4563    
121-2336    
140-4073    
140-4018    
140-4007