Mācību sasniegumi

 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Mācību priekšmets

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

 

1.v.

2.v.

3.v.

Atzinība

1.v.

2.v.

3.v.

Atzinība

1.v.

2.v.

3.v.

Atzinība

Latviešu valoda

-

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

2

Matemātika

-

1

-

3

-

2

-

-

1

-

1

1

Vācu valoda

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

Ģeogrāfija

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

2

1

Ekonomika

-

-

1

3

-

1

-

1

-

-

-

-

Bioloģija  Valsts olimpiāde

Eiropas dabasz. ol.

1

 

1

2

 

1

-

1

-

1

2

 

1

 

1

-

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

Angļu valoda

-

-

1

3

-

-

-

2

-

-

1

-

Vēsture

-

2

1

1

-

1

1

-

-

2

1

-

Mājturība-valsts ol.

 

1