Uzņemšana 10.klasē

Informācija par iestājpārbaudījumiem, mācību programmu piedāvājumu un uzņemšanu 10.klasē mājas lapas sadaļā Nāc mācīties!