Diagnosticējošie darbi

2018./2019. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:

20.02.2019.

6.klase

DD Latviešu valodā

26.02.2019.

6.klase

DD Matemātikā

07.03.2019.

6.klase

DD Dabaszinībās

 

 

 

21.02.2019.

3.klase

DD Latviešu valodā

27.02.2019.

3.klase

DD Matemātikā

 

 

 

11.04.2019.

11.klase

DD fizikā vai ķīmijā